προβολή «Στους δρόμους των Εξαρχείων»


Λεπτομέρειες Event


μετά την προβολή θα ακολουθήσει συζήτησ με το Γιάννη Γιουλούντα για την κατάσταση σήμερα στη Γαλλία

Bookmark the permalink.